GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiRješenje o određivanju biračkih mjesta
18.4.2019. - Izbori


REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KUTINE
KLASA: 013-01/19-01/1
URBROJ: 2176/03-06-02/06-19-9
U Kutini, 10.04.2019.

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj  donijelo je

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA 

Na području Grada KUTINE određuju se sljedeća biračka mjesta: 

1.)        BIRAČKO MJESTO BROJ 1 u: TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, KUTINA, HRVATSKIH BRANITELJA 6

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  BATINA, GOJLO, HUSAIN, ILOVA, KLETIŠTE, KUTINA, KUTINSKA SLATINA, MIŠINKA, REPUŠNICA, ŠARTOVAC 

2.)        BIRAČKO MJESTO BROJ 2 u: ŠKOLA U STUPOVAČI, STUPOVAČA

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  BRINJANI, STUPOVAČA 

3.)        BIRAČKO MJESTO BROJ 3 u: DOM U KRAJIŠKOJ KUTINICI, KRAJIŠKA KUTINICA

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  ČAIRE, KATOLIČKE ČAIRE, KRAJIŠKA KUTINICA, KUTINICA 

4.)        BIRAČKO MJESTO BROJ 4 u: DOM SELIŠTE, SELIŠTE

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  SELIŠTE

5.)        BIRAČKO MJESTO BROJ  5 u: DOM MIKLEUŠKA, MIKLEUŠKA

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  MIKLEUŠKA 

6.)        BIRAČKO MJESTO BROJ  6 u: DOM MEĐURIĆ, MEĐURIĆ

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  BANOVA JARUGA, JAMARICA, JANJA LIPA, MEĐURIĆ, ZBJEGOVAČA

  

Predsjednica

ANDREA VASILJEVIĆ,v.r.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti