GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
9.4.2019. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 

 1. Aktualni sat

   

 2. Izvješća o radu ustanova za 2018. godinu:
  1. Vatrogasna postrojba Kutina
  2. Športski centar Kutina
  3. Muzej Moslavine Kutina
  4. Knjižnica i čitaonica Kutina
  5. Pučko otvoreno učilište Kutina

    

 3. Izvješće o radu za 2018. godinu
  1. Gradski savez  KUD-ova Grada Kutine
  2. Zajednica sportskih udruga Grada Kutine
  3. Vatrogasna zajednica Grada Kutine

    

 4. Izvješće o radu Dječjeg gradskog vijeća u mandatu 2016. – 2018. godina

   

 5. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Kutine

   

 6. Prijedlog akcijskog plana za Rome za razdoblje 2019. – 2020.

   

 7. Prijedlog lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Kutine od  2019. – 2023.

   

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta za Grad Kutinu

   

 9. Odluka o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu:

  a) Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu

  b) Izmjena i dopuna Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u  kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu

   

 10. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kutine za razdoblje 2015. – 2018. godina

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti