GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest o odabiru
12.4.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno članku 17. stavak (11) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave „Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 18. ožujka 2019. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklopljen je Ugovor sa ponuditeljem: Veterinarska stanica Kutina d.o.o., V. Nazora 61, 44320 Kutina.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti