GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiProširenje plinske mreže u Poslovnoj zoni - radovi (PZK II-Dionica D1)
15.4.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.05.2017., Službene novine Grada Kutine br. 3/17) Grad Kutina objavljuje 1. izmjenu dokumentacije za nadmetanje i troškovnik za provedbu postupka jednostavne nabave radova: Proširenje plinske mreže u Poslovnoj zoni - radovi (PZK II-Dionica D1).

 

10.4.2019.

Proširenje plinske mreže u Poslovnoj zoni - radovi (PZK II-Dionica D1)

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.05.2017., Službene novine Grada Kutine br. 3/17) Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje i troškovnik za provedbu postupka jednostavne nabave radova: Proširenje plinske mreže u Poslovnoj zoni - radovi (PZK II-Dionica D1).

Rok za dostavu ponuda je 19.04.2019. godine u 9,00 sati.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti