GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiŽUC - Privremeno se zatvara cesta Stružec (D36) -Osekovo -Gornja Gračenica (Ž3124) za sav promet
15.3.2019. - AktualnostiREPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 340-01 /19-03 /27 
URBROJ: 2176-80-32-19-2 
U Sisku, 14. ožujka 2019. godine. 

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN broj 84/11; 92/14), i članka 4. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN broj 119 / 07) donosi 

ODLUKU


1. Privremeno se zatvara za sav promet Županijska cesta broj 3161 (Stružec (D36) -Osekovo -Gornja Gračenica (Ž3124)) u naselju Donja Gračenica i Osekovo a radi izvođenja asfalterskih radova.

2. Privremeno zatvaranje ceste u mjestu Donja Gračenica u dužini od 2,2km, vrijedi od dana 18.03.2019.g. do 21.03.2019.g., svakodnevno u periodu od 0800 do 1800 sati, a u mjestu Osekovo u dužini od 900m, od dana 21.03.2019.g. do 23.03.2019.g., svakodnevno u periodu od 0800 do 1800 sati.

3. Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa, a obilazi pravac je Donja Gračenica Ž3161-Voloder Ž3124 -Popovača D36 -Stružec Ž3161 Osekovo i obratno.

4. Vozilima hitnih službi u hitnim slučajevima mora se omogućiti prolaz zatvorenim dijelom županijske ceste broj 3161.

5. Izvođač radova mora izraditi elaborat privremene regulacije prometa za postavljanje odgovarajućih privremenih prometnih znakova, odnosno uspostaviti privremenu tehničku regulaciju prometa na navedenoj 3161, kao i na svim ostalim cestama uključujući i nerazvrstane ceste, koja će pravovremeno obavijestiti sve sudionike u prometu, u svemu prema Zakonu o cestama (NN broj 84/11; 92/14) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67 /08; 92/14; 64/15).

6. Izvođač radova snosi sve troškove izrade elaborata, postavljanja i uklanjanja privremene prometne signalizacije, te održavanje privremeno postavljene signalizacije u ispravnom stanju sve do prestanka uvjeta radi kojih je donesena ova odluka.
7. Izvješivanje javnosti izvršiti će Županijska uprava za ceste SMŽ.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti