GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o komunalnom redu
4.3.2019. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Naziv nacrta akta o kojem se provodi savjetovanje: Odluka o komunalnom redu 

Upravni odjel: Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se žele postići savjetovanjem: 
Odlukom o komunalnom redu propisuje se: 

  1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta; 
  2. način uređenja i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Kutine za gospodarske i druge svrhe; 
  3. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina; 
  4. mjere za provođenje Odluke uključujući i prekršajne odredbe 

Razdoblje internetskog savjetovanja: 04.03.2019. – 19.03.2019. 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti