GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
19.2.2019. - Gradska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000010

URBROJ: 2176/03-09-02/01-19-0005

Kutina, 18.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - Ulični vodovod u Ulici Antuna Nemčića u Kutini

   na katastarskim česticama :

   7842/2,1453/1,1453/3,7787/12,1464/2,1464/1,1474/2,1474/3,1474/4,1474/7,1474/9,

   1474/10,1475/3,1472/2,1472/1,1474/5 k.o. Kutina (KUTINA, ANTUNA NEMČIĆA).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana01.03.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Kutina, soba broj 11, prvi kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina..
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Danijel Husnjak, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela
 2. Mrežna stranica
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti