GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPrijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema POS-a
6.5.2019. - Natječaj


Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18 i 2/19) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a od 12. veljače 2019.godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva te utvrđuje listu prvenstva.

Lista (.pdf)

 

 

12.2.2019.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a   

Gradsko vijeće Grada Kutine 04. prosinca 2018. godine je donijelo Odluku o uključivanju Grada Kutine u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje –POS („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18).

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15 i 57/18) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređivanje graditeljstva.

Planirana zgrada sa stanovima iz Programa POS-a izgraditi će se na Trgu dr. Franje Tuđmana, Kutina.

Pozivamo sve zainteresirane da podnesu zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a, te ga zajedno sa traženom dokumentacijom dostave poštom ili neposredno na adresu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, zaključno do 14. ožujka 2019. godine.

Detaljnije informacije o Programu poticane stanogradnje (POS) možete pronaći na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/kupnja-prodaja-i-najam-nekretnine/pos-program-poticane-stanogradnje/1605) i na web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama- APN (http://apn.hr/)Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti