GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOŠ VLADIMIRA VIDRIĆA: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE- Svježe meso i njegove prerađevine; Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi; Voće i povrće; Ostali prehrambeni proizvodi; M
11.1.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ 2176/03-05/04-17-1 i Odlukom o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 003-06/17-01/19, URBROJ: 2176-36-05-17-02 od 12.7.2017., OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za nadmetanje jednostavne nabave u predmetu - Svježe meso i njegove prerađevine; Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi; Voće i povrće; Ostali prehrambeni proizvodi; Materijal i sredstva za čišćenje. Rok dostave ponuda do 18.1.2019. do 9,00 sati (bez obzira na način dostave).

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti