GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158
10.1.2019. - Javna nabava


Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.). Rok dostave ponuda do 21.01.2019. do 12 sati (bez obzira na način dostave). Otvaranje ponuda neće biti javno.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti