GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU GRADA KUTINE
9.1.2019. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.) jedinice lokalne samouprave su, počev od 2019. godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna.

Nadalje, izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave za 2019. godinu obvezna donijeti odluku o visini paušalnog poreza najkasnije do 31.siječnja 2019. te ih dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019.g.

Donesena odluka primjenjuje se sve do donošenja nove odluke sukladno članku 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Također, navedenim izmjenama Zakona propisano je da ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu određuje se u iznosu od 750,00 kuna.

Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2019.g.

Paušalni porez kao i do sada rješenjem će utvrđivati Ministarstvo financija, Porezna uprava nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, porezni obveznik koji je ostvarivao dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, porez na
dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđivao se također u paušalnom iznosu, ali su visina paušalnog dohotka i poreza na dohodak, koeficijent područja na kojima se pružala usluga prema pripadnosti naselja i razredu turističkog mjesta, rokovi plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, Ministra financija (NN 1/17).

Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području Republike Hrvatske, a za područje Grada Kutine paušalni porez iznosio je 300,00 kn po krevetu za Kutinu - razred A, te 150,00 kn za razred turističkog mjesta D - Repušnica i Brinjani.

Grad Kutina predlaže iznos paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu od 150,00 kn, što je i najniži zakonom propisani iznos.

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, upućuje se u postupak savjetovanja s javnošću, u kojem će se pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi upućeni na predmetu odluku.

S obzirom na kratkoću vremena za donošenje Odluke, javno savjetovanje otvoreno je do 25. siječnja 2019.godine do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke poštom ili na e mail adresu  info@kutina.hr na obrascu koji se nalazi u privitku.

 KLASA: 410-01/19-01/1

URBROJ: 2176/03-05-01/04-19-1

Kutina, 9. siječnja 2019.g.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

  


Službeni dio

Popis službenih obavijesti