GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOU - ugradnja vertikalno podizne platforme
12.12.2018. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova ugradnje vertikalno podizne platforme sa svrhom rješavanja pristupačnosti objektima osoba sa invaliditetom - Pučko otvoreno učilište Kutina. Rok za dostavu ponuda je 21.12.2018. do 9,00 sati.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti