GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti16. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
12.12.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/10
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 10. prosinca 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A 

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 18. prosinca 2018. godine (utorak) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Prijedlog:
  1. Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu
  2. Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini uGradu Kutini
  3. Trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u2018. godini u Gradu Kutini
  4. Drugih izmjena i dopuna Programa u školstvu za 2018.godinu
  5. Drugih izmjena i dopuna Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu
  6. Drugih izmjena i dopuna Programa u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu
  7. Drugih izmjena i dopuna Programa u kulturi Grada Kutine za 2018. godinu
  8. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
  9. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2018. godinu
  10. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2018. godinu 
 3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine 
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Kutina za zaduživanje 
 5. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi 
 6. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 
 7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina I 
 8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina III 
 9. Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića Kutina 
 10. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kutine za 2017. godinu.

 Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti