GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiDječji vrić Kutina-Ostali prehrambeni proizvodi
6.12.2018. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), Dječji vrtić Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave ostalih prehrambenih proizvoda. Rok za dostavu ponuda je 12.12.2018. godine do 10,30 sati.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti