GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
23.11.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000022

URBROJ: 2176/03-09-02/01-18-0007

Kutina, 23.11.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KUTINA, HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene - dijela Kolodvorske ulice u Kutini, 2. skupine,

      na građevnoj čestici 7832 k.o. Kutina KUTINA, KOLODVORSKA UL..

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana06.12.2018 u 9:00 sati, na lokaciji – soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina..
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Danijel Husnjak, dipl.ing.građ.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti