GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
9.11.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:112-01/18-01/17
URBROJ:  2176/03-04/01-18-7
Kutina, 9. studenoga 2018.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Kutinu, Službu za opće poslove, na radno mjesto – referent – administrativni tajnik gradonačelnika – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljuje 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA 

 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu u Grad Kutinu, Službu za opće poslove, na radno mjesto – referent – administrativni tajnik gradonačelnika – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljenog 17. listopada 2018. godine u Narodnim novinama broj 92/2018. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti četiri (4) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a to su: 

  1. Tena Jevak

  2. Manuela Bukvić

  3. Marina Lacković

  4. Natalija Matrka 

 2. Podnositeljima nepravodobnih i nepotpunih prijava kao i podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima natječaja te se ne smatraju kandidatima, upućena je pisana obavijest. 
 3. Pisano testiranje održat će se u petak, 16. studenoga 2018. godine u 09:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  
 4. Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 09:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na  natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.
 5. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.  
 6. Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Kutine http://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/32475/oamid/1501 - Upute za kandidate.  
 7. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine.

 

POVJERENSTVO


Službeni dio

Popis službenih obavijesti