GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNacrt proračuna Grada Kutine za 2019. godinu
8.11.2018. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Nacrt proračuna Grada Kutine za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, izrađeni su na temelju Zakona o proračunu (,,Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15), uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost - trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna Grada Kutine za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020.-2021. da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava  12, 44320 Kutina (s naznakom: "Savjetovanje s javnošću - Proračun Grada Kutine za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020.-2021. ili na e-mail adresu financije@kutina.hr zaključno s 30.11.2018. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Nacrt proračuna Grada Kutine za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020.-2021. koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutine na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim lnternet stranicama Grada Kutine www.kutina.hr.

Proračun i tablice proračuna


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti