GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti14. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
19.10.2018. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 25. listopada 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa osnovnih škola s područja Grada Kutine za 2017./2018. godinu
  1. OŠ Stjepana Kefelje
  2. OŠ Zvonimira Franka
  3. OŠ Mate Lovraka
  4. OŠ Vladimira Vidrića
  5. OŠ Banova Jaruga
  6. OGŠ Borisa Papandopula

    

 3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Kutina za 2017. godinu 
 4. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kutine za 2018. godinu:
  1. Nagrada za životno djelo
  2. Godišnja nagrada Grada Kutine

    

 5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine 
 6. Prijedlog odluke o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu 
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Vatrogasnoj postrojbi Grada Kutine za dugoročno zaduživanje. 
 8. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine u vlasništvu Petrokemije d.d. Kutina 
 9. Dopuna Plana financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavina d.o.o. za 2017.-2018. g. 
 10. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Kutinskoj Slatini“ u sklopu natječaja LAG-a „Moslavina“ za tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a 
 11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina I

 

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2176/03-04/01-18-1

Kutina, 17. listopada 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti