GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta
17.10.2018. - E-Oglas


Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru (nadogradnja) infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava SVK privod za T-mobile BP Banova Jaruga, 2. skupine,na građevnoj čestici k.č.br. 1090, 1091, 1092, 1080, 1088, 3/2, 1089, 200, 261, 297, 296/1, 199/1, 66/2 i 66/1 k.o. Banova Jaruga Banova Jaruga, k.č.br. 549/1 k.o. Međurić Međurić,

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2018 u 08:00 sati, na lokaciji - soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina .

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. GraÄ‘evinska dozvola moĹľe se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti