GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv umirovljenicima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
12.10.2018. - Gradska uprava


 

Temeljem Odluke o isplati jednokratne novčane potpore za umirovljenice s područja Grada Kutine u 2018. godini (KLASA: 402-04/18-01/02, URBROJ: 2176/03-07-01-18-1) i Odluke o izvršenju  Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje 

Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2018. godini 

Pozivaju se umirovljenici Grada Kutine čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad u radnom odnosu i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu, a čije mirovine  iznose do 2.000,00 kuna. 

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku rangiran  je prema visini mirovine i to: 

                                                         0.00  -  1.000 kuna  –  300 kuna potpore

                                                  od 1.000  -  1.500 kuna  –  200 kuna potpore

                                                  od 1.500  -  2.000 kuna  –  150 kuna potpore 

 KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

da bi ostvarili pravo svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će Upravnom odjelu za društvene djelatnost, socijalnu skrb i civilno društvo, sobe br. 13, 14, 15., svaki radni dan od 08,00 do 13,00 sati i to od 12. listopada do 23. studenog 2018. godine.

  • -Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,
  • -Presliku odreska od isplate mirovine, ( ne stariji od tri mjeseca ) i
  • -Presliku tekućeg računa                                                                               

                                                                                  Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti