GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru
13.9.2018. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.17., st.11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) Grad Kutina objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Poduzetnički inkubator Kutina – Usluga obavljanja revizije projekta.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti