GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrađevinska odzvola za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda -kolektorska mreža-aglomeracija Kutina
4.10.2018. - E-Oglas


 

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 Infraterra d.o.o., za građenje, projektiranje i nadzor, Novo brdo 31A, 44320 Husain na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

  1. Dozvoljava se investitoru MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 Infraterra d.o.o., za građenje, projektiranje i nadzor, Novo brdo 31A, 44320 Husain:

građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda -kolektorska mreža-aglomeracija Kutina, 2. skupine,

 Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti