GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiUvid u spis predmeta - aglomeracije Kutina (vodovodna mreža)
4.10.2018. - E-Oglas


Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina (vodovodna mreža), 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. : 7828, 3048, 3121/1, 7839/6, 7959/1, 2294/1, 7965, 7963, 7964, 3141/63, 3141/54, 7960, 1890,  3091/2, 1387/4, 1387/3, 7838/2, 1791/1, 1792/3, 1792/1, 1792/2, 1794, 1795/4, 1798/4, 1799, 1803/2, 1803/1, 1803/4, 1804/9, 1805/1, 1806/1, 1807/9, 1807/8, 1807/7, 1808/3, 2375, 2382/25, 2382/7, 2381/7, 1806/3, 1805/2, 1804/5, 1807/6, 1741, 7844/1, 2928/1, 2951/3, 7911, 7927, 7918, 7914, 3052, 3051, 7921, 3053/50, 3040/2, 3008/4, 3012/3, 3008/22, 7837/1, 2982/3, 2982/1, 2984/1, 2983/1, 7912, 7940, 2987, 2996, 7829, 3608, 4409, 7834/2, 7833/1, 7787/1, 3621, 4410/2, 4408, 7834/1, 3040/1, 3041/1, 2999, 2921/11, 2381/3, 3030, 3031/2, 3032/1, 3036/1, 3036/6, 3036/3, 1387/5, 1737, 1416/1, 7842, 2441, 7787/7 , 2481/1, 7933/1, 7925, 7923, 7926, 2450/1, 2463/1, 2473, 7853,  3722/1, 3863/2, 3886/2, 4123/50, 4139/3, 4123/52, 3748/3, 7919, 3766/1, , 7830/1, 7832, 3626/1, 3627, 7831/1, 7814/2, 7847/1, 8352/2, 9798/1, 7932, 3628/2, 3789/2, 3790/2, 3786, 3784/1, 3782, 3780/2, 3777, 3769/7, 3769/6, 3754/6, 3750/4, 4123/24, 3704/1, 3704/4, 4261, 4272, 4277, 4281/1, 4282/3, 4282/2, 4287/2, 4285, 4283, 7831/3, 5380, 5238/1, 5252/2, 8403/1, 8402/1, 9837, 3626/1, 2827/1, 2827/2, 7841, 7931, 7840/3, 7951, 3839/3, 9791/4, 9791/3, 9790, 9789, 4140/1, 4140/5, 4208, 4209, 4140/6, 4191/12, 9791/1, 3976/1, 3974/3, 3969, 3966 k.o. Kutina, Kutina, 2502, 2503, 2371/1, 2371/3, 2422/2, 2001/6, 2003/1, 2109/2, 2001/3, 2001/2, 2109/2 k.o. Husain, 230/2, 230/1, 4, 514, 955, 956, 969, 1059, 1064, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1134, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1102/1, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1104/2, 1160/1, 1167/2, 7/1, 952/1, 952/2, 957/1, 971/2, 6/2, 977, 350/1, 350/2, 957/4 k.o. Šartovac, 991, 995, 996, 1035, 2099, 2157, 2158, 2174, 2315, 2380, 1025/7, 1522/1, 1524/1, 992/2, 1456/4, 1460, 1513, 1522/6, 1524/3, 2355, 2152, 2144/1, 2115, 997/2, 997/1, 2124/1, 984/2, 979, 2248/2, 990/4, 2248/3, 2142, 1553, 1758/1 k.o.  Stupovača, 1206 k.o. Batina,3664, 3665, 3663, 3696, 3581/1, 3161, 3244/1, 3358, 3413, 3357/1, 3754, 3276, 3001, 714, 1422/8, 1422/7, 1422/3, 1422/9, 708, 2093/2, 2094, 3053/1, 2324, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2325/4, 2383, 2361, 2356, 2327/3, 2327/2, 2327/1, 2331, 2332/1, 2321/1, 2321/2, 2312, 2320, 2319, 2318, 2317/1, 2317/2, 2316/2, 2314, 2313, 2297, 2175, 2176/2, 2176/1, 2177, 2178, 2180/1, 2181, 2183/2, 2183/1, 2286/2, 2195, 2196, 2197, 2276, 2274, 2273, 2269, 2268, 2267, 2253, 2256, 2254, 2247, 2246, 1900, 1898/1, 1898/2, 1899, 2244, 1906, 1897, 1896, 1891, 1890, 1908, 1888, 1930/1, 1887, 1930/2, 1873, 1872, 1926, 1869, 1868, 1865, 1924/1, 1921/2, 1861, 1860/2, 1860/1, 1911, 1785/2, 1784, 1837/2, 1783, 1787, 1788, 1792, 1794/2, 1280/2, 1927, 1893/4 k.o.  Ilova, 22/1, 1328, 22/2, 22/4, 1329/1, 1329/2, 1339/11, 1339/9, 1339/8, 1339/7, 1339/6, 1339/5, 29, 30, 39, 41, 54, 53/3, 53/1, 55, 59/1, 1326/2, 1326/1, 1326/6, 1326/4, 1326/5, 1322, 1320/1, 1320/6, 1310/1, 1298/12, 1298/13, 1298/14, 1298/11, 1298/9, 1298/7, 1327/2, 60/1, 61, 62, 64, 66/2, 66/1, 67, 73/2, 73/1, 75/1, 215, 214, 439, 1398/5, 1298/3, 1222, 1209/4, 1209/5, 1209/1, 907 k.o. Zbjegovača, 200, 261, 12, 3/2, 1088, 1080, 1089, 308, 1090, 1091, 505, 492, 504/2 k.o. Banova Jaruga Banova Jaruga, Banova Jaruga, 546, 547, 124, 319, 279, 232/2, 990, 986, 232/1, 123, 938/2, 937, 964, 963/2, 938/1 k.o. Međurić, 626, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 1624, 275, 276/2, 1044, 1090/2, 911/43, 1093/2, 911/52, 911/53, 911/54, 911/55, 911/56, 911/95, 911/57, 911/85, 911/58, 911/65, 911/66, 911/67, 911/105, 911/68, 911/69, 911/70, 911/106, 911/71, 911/72, 911/73, 911/74, 911/107, 911/108, 911/76, 911/77, 911/78, 911/79 k.o. Jamarica,1560/36, 1560/35, 1560/34, 1560/33, 1560/32, 1560/31, 1560/30, 708, 707, 1560/20, 1560/47, 1560/19, 1560/18, 1560/17, 1560/15, 1560/14, 1560/13, 1560/12,  1560/37, 1560/9, 1560/8, 1560/7, 1560/6, 603, 607, 606/2, 608, 612, 611, 613, 629, 633, 635, 636, 644, 645/1, 694, 696/1, 696/2, 698, 3/1, 33, 34, 35, 36, 158, 159 k.o. Janja Lipa

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16.10.2018 u 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

VODITELJ ODSJEKA

Danijel Husnjak, dipl.ing.građ.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti