GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti13. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
18.9.2018. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 25. rujna 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

 

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat

   

 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu

   

 3. Prijedlog odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu

   

 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Komunalnim servisima Kutina d.o.o. za dugoročno zaduživanje

   

 5. Prijedlog odluke o izboru ponuditelja u predmetu prodaje nekretnina u k.o. Mali Lošinj

   

 6. 6.I. izmjene i dopune Programa razvoja poslovnih zona Grad Kutine za razdoblje 2017.-2021. godina /Projekcija 2022.-2026/

   

 7. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste na nekretninama u ulici M. Gupca u Kutini

   

 8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ne nekretninu u ulici V. Preloga 

   

 9. Prijedlog odluke o raskidu Predugovora s Moslavinom d.o.o. o zamjeni nekretnina

   

 10. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine k.č.br. 1387/4 k.o. Kutina trgovačkom društvu Moslavini d.o.o.

   

 11. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina trgovačkom društvu Moslavini d.o.o. radi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.Službeni dio

Popis službenih obavijesti