GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA
29.8.2018. - Društvene djelatnosti


Grad Kutina na temelju Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju prijevoza učenika Srednjih škola s područja Grada Kutine za 2018./19. školsku godinu, donesene 20.kolovoza  2018.godine upućuje 

JAVNI POZIV

UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA 

s područja Grada Kutine

koji svakodnevno putuju u školu

 

Pozivaju se učenici 1., 2., 3. i 4. razreda Srednjih škola  s područja Grada Kutine koji svakodnevno putuju u školu autobusnim ili željezničkim prijevozom  da se do 30.rujna 2018. godine jave u 

GRAD KUTINU

Trg kralja Tomislava 12 ,

Upravni odjel za društvene djelatnosti,socijalnu skrb i civilno društvo

soba 15 -1.kat

radi ostvarivanja prava na sufinanciranje mjesečne karte na relaciji najbližeg kolodvora ili stajališta na području Grada Kutine  do mjesta školovanja .

 

Prilikom dolaska učenici  su  dužni donijeti:

 

  1. POTVRDU O UPISU U ŠKOLUZA2018./19. ŠKOLSKUGODINU

     

  2. POTVRDU IZ MUP- a O PREBIVALIŠTU/BORAVIŠTU NA PODRUČJU GRADA KUTINE

     

  3. PONIJETI OSOBNU ISKAZNICU NA UVID ( ili roditelja/staratelja ako učenik još nema osobnu iskaznicu)  

Na osnovu dostavljenih dokumenata učenik dobiva POTVRDU Grada s kojom uz predočenje osobne iskaznice i doplatom kupuje mjesečnu kartu za vlak ili autobus za relaciju navedenu na potvrdi umanjenu za  20 % od ukupnog iznosa mjesečne karte. 

Svi učenici  koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi do 30.lipnja 2019.godine. 

 

                                                                                                GRAD KUTINA

KLASA: 602-03/18-01/1                                                                                

URBROJ: 2176/03-07-02/02-18-2

Kutina, 29. kolovoza 2018.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti