GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti12. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
12.7.2018. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

 

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 19. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat

   

 2. Izvješće o radu Pučkog  otvorenog učilište Kutina za 2017. godinu
 3. Prijedlog:
  1. Odluke o stavljanju izvan snage Odluke od 23. ožujka 2017. godine o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma Banova jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića“ unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
  2. Odluke o stavljanju izvan snage Odluke od 23. ožujka 2017. godine o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija dječjeg vrtića i društveno kulturnog centra u Repušnici“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
  3. Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
  4. Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog doma i turističko-informativnog centra Repušnica“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.“
 4. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine

  Predlagatelj: Gradonačelnik

  Izvjestitelj: gđa Snježana Šlabek Ohman, pročelnica

 5. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Kutine

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti