GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOŠ Banova Jaruga - Sanacija krovne konstrukcije u PŠ Janja Lipa
5.7.2018. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) OŠ  Banova Jaruga objavljuje nabavu radova na sanaciji krovne konstrukcije u PŠ Janja Lipa. Rok za dostavu ponuda je 16.7.2018. u 9,00sati.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti