GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti



Tisak i grafička priprema obrazovnih i promidžbenih materijala- Odluka o poništenju
2.7.2018. - Jednostavna nabava


Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave: Tisak i grafička priprema obrazovnih i promidžbenih materijala u sklopu projekta “Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje – inovativni programi dodatne turističko – ugostiteljske ponude” UP.02.2.2.03.0054


21.6.2018.

Tiska i grafičke pripreme obrazovnih i promidžbenih materijala

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuju nabavu Tiska i grafičke pripreme obrazovnih i promidžbenih materijala u sklopu projekta „Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje-inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude“, UP.02.2.2.03..0054.

Rok za dostavu ponuda je 2.7.2018. u 12 sati.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti