GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti11. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
14.6.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/5
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 12. lipnja 2018. 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A 

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 20. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

  1. Aktualni sat 
  2. Prijedlog:

    a)  Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu

    b) Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za  2018. godinu

    c) Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2018. godini u Gradu Kutini 

  3. Prijedlog odluke o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kutine 
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja ustanove Športski centar Kutina

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti