GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti11. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
14.6.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/5
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 12. lipnja 2018. 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A 

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 20. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

  1. Aktualni sat 
  2. Prijedlog:

    a)  Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu

    b) Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za  2018. godinu

    c) Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2018. godini u Gradu Kutini 

  3. Prijedlog odluke o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kutine 
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja ustanove Športski centar Kutina

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti