GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti10. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
30.5.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/4
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 25. svibnja 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 7. lipnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat 
 2. Razmatranje:
  1. Izvješća o poslovanju za 2017. godinu tvrtki:
   1. Razvojne agencija Mrav d.o.o.
   2. Komunalnih servisa Kutina d.o.o.
   3. Moslavine d.o.o.
   4. Eko Moslavine d.o.o.
  2. Tehničko izvješće tvrtki Moslavine d.o.o., Eko Moslavine d.o.o., Moslavine plina d.o.o. i Komunalnih servisa Kutina d.o.o.  za 2017. godinu
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2017. godinu 
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje EKO MOSLAVINE d.o.o. Kutina 
 5. Prijedlog odluke o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine
 6. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Kutine za 2018. godinu 
 7. Prijedlog odluke o imenovanju novog gradskog trga 
 8. Prijedlog zaključka o produženju ugovora između Grada Kutine i Komunalnih servisa Kutina d.o.o. o održavanju čistoće javnih prometnih površina i održavanja čistoće nogostupa i staza u zimskim uvjetima na području Grada Kutine. 
 9. Izvješće o provedenom postupku zajedničke nabave električne energije

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti