GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti8. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
28.4.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/2
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 26. travnja 2018. 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 2/18), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 9. svibnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 

  1. Aktualni sat

     

  2. Financijska analiza poslovanja i mjere financijske konsolidacije poslovanja društva Eko Moslavine d.o.o

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

                                                                                                

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti