GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdržavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine za 2018.
13.4.2018. - Natječaj


Gradonačelnik Grada Kutine donosi odluku o objavi JAVNOG NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - pojačano održavanje na području Grada Kutine u 2018. godini. Predmet natječaja – povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA -POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA KUTINE ZA 2018. GODINU.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti