GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga
15.3.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000005
URBROJ: 2176/03-09-02/01-18-0007
Kutina, 14..03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KUTINA , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine,

      na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain,  KUTINA, V.PRELOGA.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana23.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti