GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti7. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
13.3.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/1
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 12. ožujka 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13 i 4/13 - pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 20. ožujka 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 

 1. Aktualni sat 
 2. Prijedlog:

  a)  Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu

  b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za  2018. godinu

  c) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u  Gradu Kutini

  d) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2018. godini u Gradu Kutini

  e) Izmjene i dopune Programa u školstvu za 2018.godinu

  f) Izmjene i dopune Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu

  g) Izmjene i dopune Programa u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

  h) Izmjene i dopune Programa u kulturi Grada Kutine za 2018. godinu

 3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kutine
 4. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova za rad u tijelima Grada Kutine
 6. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine
 7. Izvješće o kvaliteti zraka na području Grada Kutine za 2017. godinu
 8. Prijedlog PROGRAMA sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi  u 2018. godini  na području Grada Kutine
 9. Prijedlog PROGRAMA dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2018. godini  na području Grada Kutine
 10. Prijedlog PROGRAMA dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2018. godini  na području Grada Kutine
 11. Prijedlog PROGRAMA dodjele bespovratnih sredstava za novoosnovane (start up) tvrtke i obrte kao potpora za razvoj malih poduzetnika u 2018. godini na području Grada Kutine 
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama
 13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prodaje dionica tvrtke Pevec d.d
 14. Izvješće o radu tvrtke Eko Moslavina za 2017. godinu
 15. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadomna području Grada Kutine za 2017.godinu
 16. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada na područjuGrada Kutine tijekom 2017. godine,
 17. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kutine,
 18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana i načinu financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavine d.o.o. za razvoj sustava zbrinjavanja otpada na području Grada Kutine za 2017-2018. godinu
 19. Izvješće o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kutineza 2017. godinu,
 20. Prijedlog odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova temeljem ugovora za:
  1. održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - ZIMSKA SLUŽBA na području Grada Kutine
  2. održavanje, popravak i obnovu objekata i uređaja javne rasvjete u naseljima na području Grada Kutine
 21. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Kutine
 22. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2018. godini
 23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kutina o proširenju djelatnosti
 24. Prijedlog Zaključka o provedenom stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom ENIKON-PROJEKTIRANJE d.o.o. u stečaju.
 25. Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Kutine
 26. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Mali Lošinj

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti