GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti7. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
13.3.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/1
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 12. ožujka 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13 i 4/13 - pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 20. ožujka 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 

 1. Aktualni sat 
 2. Prijedlog:

  a)  Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu

  b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za  2018. godinu

  c) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u  Gradu Kutini

  d) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2018. godini u Gradu Kutini

  e) Izmjene i dopune Programa u školstvu za 2018.godinu

  f) Izmjene i dopune Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu

  g) Izmjene i dopune Programa u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

  h) Izmjene i dopune Programa u kulturi Grada Kutine za 2018. godinu

 3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kutine
 4. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova za rad u tijelima Grada Kutine
 6. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine
 7. Izvješće o kvaliteti zraka na području Grada Kutine za 2017. godinu
 8. Prijedlog PROGRAMA sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi  u 2018. godini  na području Grada Kutine
 9. Prijedlog PROGRAMA dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2018. godini  na području Grada Kutine
 10. Prijedlog PROGRAMA dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2018. godini  na području Grada Kutine
 11. Prijedlog PROGRAMA dodjele bespovratnih sredstava za novoosnovane (start up) tvrtke i obrte kao potpora za razvoj malih poduzetnika u 2018. godini na području Grada Kutine 
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama
 13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prodaje dionica tvrtke Pevec d.d
 14. Izvješće o radu tvrtke Eko Moslavina za 2017. godinu
 15. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadomna području Grada Kutine za 2017.godinu
 16. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada na područjuGrada Kutine tijekom 2017. godine,
 17. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kutine,
 18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana i načinu financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavine d.o.o. za razvoj sustava zbrinjavanja otpada na području Grada Kutine za 2017-2018. godinu
 19. Izvješće o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kutineza 2017. godinu,
 20. Prijedlog odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova temeljem ugovora za:
  1. održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - ZIMSKA SLUŽBA na području Grada Kutine
  2. održavanje, popravak i obnovu objekata i uređaja javne rasvjete u naseljima na području Grada Kutine
 21. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Kutine
 22. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2018. godini
 23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kutina o proširenju djelatnosti
 24. Prijedlog Zaključka o provedenom stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom ENIKON-PROJEKTIRANJE d.o.o. u stečaju.
 25. Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Kutine
 26. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Mali Lošinj

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti