GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiDječji vrtić - Energetska obnova- Neven
25.1.2018. - Javna nabava


Naručitelj Dječji vrtić Kutina objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom izvođenja radova na energetskoj obnovi zgrade Neven Dječjeg vrtića u Kutini.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti