GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti6. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
24.1.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/18-01/1
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 18. siječnja 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13 i 4/13 - pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

 S A Z I V A

 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 30. siječnja 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Prijedlog:

  a)  Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Kutina

  b) Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Osnovnoj školi Mate Lovraka

  c)  Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Osnovnoj školi Stjepana Kefelje

  d) Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Osnovnoj školi Banova Jaruga

 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2018. godinu

   

 4. Prijedlog Odluke o početnoj cijeni i načinu prodaje dionica Grada Kutine u trgovačkom društvu Pevec d.o.o

   

 5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine

   

 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

   

 7. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice Kutina

Predsjednik Gradskog vijeća

Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti