GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a
19.1.2018. - E-Oglas


Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti