GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU
19.1.2018. - E-Oglas


Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine 

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti