GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kutine
22.12.2017. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) – ZOGO jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZOGO, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN  50/17). Sukladno tome, Grad Kutina dužan je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Sa namjenom donošenja navedene odluke izrađen je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 22. prosinca 2017. do 08. siječnja 2018. godine.

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte:  info@kutina.hr,  zaključno do 08. siječnja 2018.  godine.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će razmotreni.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti