GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiLokacijska dozvola aglomeracija Kutina
8.12.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000004

URBROJ: 2176/03-06/15-17-0013

Kutina, 24.11.2017.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju , HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupana po opunomoćeniku tvrtki "Hidroprojekt - ing" projektiranje d.o.o. Zagreb, na temelju članka 115. stavka 1.  Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

 1. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
  • građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – Novelacija projektne dokumentacije „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, 2. skupine

   na katastarskim česticama br. 2106/2, 2107, 2108, 2109/2 k.o. Husain,

   na katastarskim česticama br. 1387/5, 1737, 1416/1, 7842, 2441, 7787/7, 2481/1, 7933/1, 7933/2, 7933/3, 7925, 7923, 7926, 7837/1, 2450/1, 2463/1, 2473, 7853, 7830/1, 7787/1, 3722/1, 3863/2, 3886/2, 4123/50, 4139/3, 4123/52, 3748/3, 7919, 3766/1, 7976, 3742, 3750/4, 3740, 7830/1, 7832, 3626/1, 3627, 3750/2, 4227/1, 4227/2, 4228/2, 4229, 4226, 7831/1, 7814/2, 7847/1, 8352/2, 9798/1, 5380, 7932, 3628/2, 1387/4, 1387/3, 7838/2, 1791/1, 1792/3, 1792/1, 1792/2, 1794, 1795/4, 1798/4, 1799, 1803/2, 1803/1, 1803/4, 1804/9, 1805/1, 1806/1, 1807/9, 1807/8, 1807/7, 1808/3, 2375, 7844/1, 2382/25, 2382/7, 2381/7, 1806/3, 1805/2, 1804/5, 1807/6, 1741, 7844/1, 2928/5, 2928/11, 2928/1, 2951/3, 7911, 7927, 7918, 7914, 3052, 3053/30, 3051, 7921, 3053/50, 3040/2, 3008/4, 3012/3, 3008/22, 7827, 7837/1, 2982/3, 2982/1, 2984/1, 2983/1, 7912, 7940, 2987, 2996, 7829, 7955, 7950, 7833/1, 7787/1, 3621, 3608, 4409, 7834/2, 7833/1, 7787/1, 3621, 4410/2, 4408, 7834/1, 7813/1, 8468/1, 9806/1, 9805, 9807, 9833/1, 9833/2, 9833/3, 9832/2, 9806/2, 9832/1, 9831, 7828, 3091/2, 3091/1, 4292/2, 5304, 5305, 5306/1, 8368, 8369/1, 5307, 5308, 5309/2, 4140/5, 4208, 4209, 4140/6, 4191/12, 3789/2, 3790, 3786, 3784, 3782, 3780/2, 3777, 3769/7, 3769/6, 3754/6, 3750/4, 4123/24, 3704/1, 3704/4, 2891/2, 2431/3, 2478, 2406/2, 2406/3, 2406/4, 2406/5, 2406/8, 2406/9, 2827/1, 2827/2, 7841, 7830/1, 7931, 7840/3, 7951, 7954, 7952, 7953, 3925, 3961/1, 7865/1, 2828/3, 3839/3, 7830/1, 2545, 2554/12, 2569/20, 9791/1, 2563/1, 2568, 2569/28, 2567/1, 2524, 2491, 2490, 2486, 2485, 8225, 9791/4, 9791/3, 9790, 9789, 4140/1, 2502, 2503, 2371/1, 2371/3, 2422/2, 2001/6, 7827, 3048, 3121/1, 7839, 7959/1, 2294/1, 7965, 7963, 7964, 3141/63, 3141/54, 7960, 2329, 2326/2, 2327/4, 2356/2, 1824/5, 7864, 1860/2, 1890, 1918/1, 1917/7, 1917/6, 1917/8, 1916/7, 1916/2, 1915/6, 1915/7, 1912/6, 1912/5, 7827, 7845/1, 7845/2, 7845/3, 7845/4, 7845/5, 2027/15, 7862, 7863, 7827, 7846/1, 2153, 3626/1 k.o. Kutina,

   na katastarskim česticama br. 22/1, 1328, 22/2, 22/4, 1329/1, 1329/2, 1339/11, 1339/9, 1339/8, 1339/7, 1339/6, 1339/5, 29, 30, 39, 41, 48, 54, 53/3, 53/1, 55, 59/1, 1326/2, 1326/1, 1326/3, 1326/6, 1326/4, 1326/5, 1322, 1320/1, 1320/6, 1319/12, 1319/6, 1319/5, 1321, 1319/9, 1318/3, 1318/4, 1318/2, 1318/1, 1318/5, 1315/2, 1310/2, 1310/1, 1298/12, 1298/13, 1298/14, 1298/11, 1298/9, 1298/7, 1298/6, 1327/2, 60/1, 61, 62, 64, 66/2, 66/1, 67, 73/2, 73/1, 75/1, 215, 214, 439, 1222, 1219/5, 1209/4, 1209/5, 1209/1 k.o. Zbjegovača,

   na katastarskim česticama br. 200, 261, 290, 291, 292, 296/2, 12, 3, 1088, 1080, 1089, 308, 1090, 1091, 199/1, 262/2, 263/1, 264, 267, 268/2, 271/1, 272, 274/1, 505, 446/1, 492, 449, 450, 462, 459/2, 463/1, 464, 467/1, 468/1, 491/1, 491/2, 490, 497, 487, 486, 485/2 k.o. Banova Jaruga,

   na katastarskim česticama br.546, 547, 124, 319, 279, 232/2, 85, 990, 986, 232/1, 92, 123, 967/7, 967/9, 938/1, 938/2, 937, 964, 957, 548/1, 549/1, 231, 232/3, 364, 367, 368, 369, 377, 382, 5, 6, 9/1, 9/2, 10, 14, 15, 20, 21, 25, 24, 26, 29, 30, 33, 34/1, 37/2, 37/1, 86/1, 87, 88/1, 88/2, 96/1, 96/2, 96/3, 97, 101, 102 k.o. Međurić,

   na katastarskim česticama br. 3664, 3665, 3663, 3696, 3581/1, 3161, 3244/1, 3358, 3294/2, 3357/1, 3754, 3276, 3001, 714, 2089/1, 2089/2, 1422/8, 1422/7, 1422/3, 1422/9, 1390/4, 708, 2093/2, 2094, 3242/1, 3070/1, 3070/2, 3069, 3064, 3063/2, 3063/9, 3063/8, 3063/7, 3063/6, 3063/1, 3063/10, 3063/3, 3063/4, 3062, 3053/1, 2324, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2325/4, 2383, 2361, 2356, 2327/3, 2327/2, 2327/1, 2331, 2332/1, 2321/1, 2321/2, 2312, 2320, 2319, 2318, 2317/1, 2317/2, 2316/2, 2314, 2313, 2297, 2175, 2176/2, 2176/1, 2177, 2178, 2180/1, 2181, 2183/2, 2183/1, 2286/2, 2195, 2196, 2197, 2276, 2274, 2273, 2269, 2268, 2267, 2253, 2256, 2254, 2247, 2246, 1900, 1898/1, 1898/2, 1899, 2244, 1906, 1897, 1896, 1891, 1890, 1908, 1888, 1930/1, 1887, 1930/2, 1873, 1872, 1926, 1869, 1868, 1865, 1924/1, 1921/2, 1861, 1860/2, 1860/1 ,1911, 1785/2, 1784, 1837/2, 1783, 1787, 1788, 1792, 1794/2, 3413, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1389/1, 1389/8, 1389/2, 1389/3, 1389/12, 1389/4, 1389/6, 1389/9, 1389/5, 1389/10, 1365, 1311/1, 1280/2, 1307, 1305/2, 709, 1921/3, 1927 k.o. Ilova,

   na katastarskim česticama br.1206, 1049/2, 1209 k.o. Batina,

   na katastarskim česticama br. 2019, 1747 k.o. Vukovje,

   na katastarskim česticama br. 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 1624, 631, 589, 588, 539/2, 538/2, 528, 460, 459, 403, 398, 275, 325/1, 325/2, 312, 311, 306, 276/2, 1044, 1090/2, 911/43, 1093/2, 911/52, 911/53, 911/54, 911/55, 911/56, 911/95, 911/57, 911/85, 911/58, 911/65, 911/66, 911/67, 911/105, 911/68, 911/69, 911/70, 911/106, 911/71, 911/72, 911/73, 911/74, 911/107, 911/108, 911/76, 911/77, 911/78, 911/79 k.o. Jamarica,

   na katastarskim česticama br. 1560/36, 1560/35, 1560/34, 1560/33, 1560/32, 1560/31, 1560/30, 708, 707, 1560/21, 1560/20, 1560/47, 1560/19, 1560/18, 1560/17, 1560/43, 1560/44, 1560/16, 1560/42, 1560/15, 1560/14, 1560/13, 1560/12, 1560/11, 1560/37, 1560/48, 1560/9, 1560/8, 1560/7, 1560/6, 1560/46, 1561/1, 603, 607, 606/2, 608, 612, 611, 613, 633, 635, 636, 644, 645/1, 668, 671/1, 671/2, 671/3, 677/1, 692/1, 692/2, 692/4, 694, 696/1, 696/2, 698, 699, 1, 3/1, 8, 9, 14/2, 14/1, 15, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 49/3, 51, 50/1, 50/2, 52, 65/2, 65/3, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 83, 101, 100, 103, 102, 115, 116, 124/1, 124/2, 123/2, 125, 129, 130/2, 140/2, 140/1, 152, 151, 153/1, 153/2,153/3, 158, 159, 164/2 ,168, 169/2, 169/1, 172/1, 172/4, 172/2, 172/3, 173/1, 173/2, 176, 178/1, 178/2, 181/2, 181/1, 183, 186/2, 187, 192, 193/2, 601/1, 601/3, 628, 705, 706, 163, 164/1 k.o. Janja Lipa

   na katastarskim česticama br. 991, 995, 996, 1035, 1263, 1513, 1608, 1755, 1760, 2099, 2115, 2124, 2142, 2144, 2157, 2158, 2174, 2315, 2357, 2358, 2359, 2380, 1025/7, 1522/1, 1524/1, 1551/1, 1612/2, 1758/1, 1758/2, 2153/1, 2153/2, 2248/3, 990/4, 992/2, 997/5, 1456/4, 1456/3, 1455, 1456/5, 1456/7, 1456/10, 1456/11, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464/1, 1464/2, 1467/1, 1467/2, 1485/2, 1467/13, 1486/4, 1485/4, 1492, 1494/1, 1494/2, 1512, 1513, 1522/6, 990/2, 2248/3, 990/4 k.o. Stupovača,

   na katastarskim česticama br. 230/2, 4, 350, 514, 955, 956, 969, 1059, 1064, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1106, 1134, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1100/1, 1101/1, 1102/1, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1104/2, 1160/1, 1167/2, 230/1, 952/1, 952/2, 957/1, 957/3, 957/4, 957/5, 971/2, 977 k.o. Šartovac,

   te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

   idejni projekt  oznake 954/2017-2 od 09.2017. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING, projektiranje d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338).

 2. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
  • HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ - Posebni uvjeti BROJ: 4/075891/17.BK/8963 od 18.07.2017. godine,
  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - Posebni uvjeti BROJ: 3004-1349/17 RI-EČ od 21.07.2017. godine,
  • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti KLASA: 361-03/17-01/4816, URBROJ: 376-10-17-2 od 01.08.2017. godine,
  • Hrvatske autoceste d.o.o. - Posebni uvjeti KLASA: 350-05/11-01/053-03, URBROJ: 45212-500-9156/11 od 31.05.2011. godine i potvrda važenja istih URBROJ: 4211-700-1673/17 od 14. 07. 2017. godine,
  • Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak - Posebni uvjeti KLASA: 340-09/2017-8/340, URBROJ: 345-564.01/25-2017-2 od 21.07.2017. godine,
  • Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti URBROJ: DIR-07-17-5524/02 od  28. 09. 2017. godine,
  • Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku - Posebni uvjeti KLASA: 612-08/17-23/3561, URBROJ: 532-04-02-04/2-17-3 od 07.08.2017. godine,
  • Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu Posebni uvjeti KLASA: UPI 325-01/17-07/3807, URBROJ: 374-21-2-17-2 od 11.09.2017. godine,
  • HŽ Infrastruktura d.o.o. - Posebni uvjeti URBROJ: 645/17 od 25.08.2017. godine,
  • INA-industrija nafte d.d. - Posebni uvjeti BROJ: Re: 50308575/14-07-17/2550-339/BK  od 19.07.2017. godine,
  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti BROJ: 511-10-06-03-2477/2-17.3/6 od 14.07.2017. godine,
  • Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Kutina - Posebni uvjeti KLASA: 540-02/17-03/3726, URBROJ: 534-07-4-1-16/1-17-2 od 25.07.2017. godine,
  • Moslavina d.o.o. - Posebni uvjeti BROJ: 2685/2017 od 26.07.2017. godine,
  • Moslavina plin d.o.o. - Posebni uvjeti BROJ: 696/17 od 17.07.2017. godine,
  • Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije - Posebni uvjeti KLASA: 340-01/17-04/52, URBROJ: 2176-80-31-17-2 od 27.07.2017. godine,
  • Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Posebni uvjeti KLASA: 351-02/17-03/61, URBROJ: 2176/01-09-17-2 od 21.07.2017. godine i Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu KLASA: UPI 351-02/17-06/45 URBROJ: 2176/01-09-17-4 od 21. 09. 2017. godine,
  • Grad Kutina - Posebni uvjeti KLASA: 361-01/17-02/26, URBROJ: 2176/03-06/04-17-2 od 04.08.2017. godine,
  • Plinacro d.o.o. - Posebni uvjeti KLASA: PL-17/2576/17/DM, URBROJ: K7DM-17-2 od 18.07.2017. godine,
  • Jadranski naftovod d.d., Sektor razvoja i investicija - Posebni uvjeti BROJ: 1-2.2.-520/17/so, od 18.07.2017. godine.

    

  • Sastavni dio lokacijske dozvole je idejni projekt oznake P-41-16-IP od kolovoza 2017. godine izrađen po tvrtki INFRATERRA d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor HR-44320 Husain, Novo Brdo 31, OIB 02873134429, ovlašteni inženjer građevinarstva Emil Krznarić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5347 i posebni uvjeti javnopravnih tijela navedenih u točki II izreke.
  •  

 3. Podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi izmjenu i dopunu ove lokacijske dozvole ako tijekom izrade glavnog projekta, odnosno izvođenja radova namjerava na zahvatu u prostoru učiniti promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti iz točke I. ove izreke, a da se pri tom ne mijenja njihova usklađenost s prostornim planom na temelju kojeg je ista izdana.

 

 1. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt  za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

 

 1. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje, odnosno postupiti u skladu s čl. 150 stavka 1. Zakona o prostornom uređenju. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja

 

 za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, te drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

 

Obrazloženje

Podnositelj MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupana po opunomoćeniku tvrtki "Hidroprojekt - ing" projektiranje d.o.o. Zagreb, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 18.09.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

 • građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – Novelacija prokektne dokumentacije „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, 2. skupine

na katastarskim česticama u katastarskim općinama Husain, Kutina, Zbgegovača, Međurić, Batina, Vukovje, Jamarica, Janja Lipa, Stupovača i Šartovac, navedenim u točki I. izreke ove lokacijske dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
 2. priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  • Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima od rujna 2017.  godine, izdana po ovlaštenom projektantu Damiru Šafaru, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G 3416.
 3. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
 4. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 5. priložen je dokaz pravnog interesa – Pravni interes podnositelja zahtjeva utvrđen je čl. 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 3. uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
  • PPUG Kutina - IV. ID "Službene novine Grada Kutine" broj 3/04., 7/06., 1/07., 7/09., 9/09., 7/11., 2/13. i 02/16.
  • GUP Grada Kutine VI. ID "Službene novine Grada Kutine" broj 03/02., 02/03., 07/04., 07/06., 08/09., 1/10., 7/10., 02/13. i 07/14.
  • DPU središta Grada Kutine - III. ID "Službene novine Grada Kutine" broj: 9/05., 2/07., 8/09., 7/10. i 7/14.
  • Zaključak o prihvaćanju „Koncepcijskog rješenja sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Kutina“ – tehničko rješenje kojim se dopunjuje važeće dokumente prostorno planske dokumentacije i primjenjuje se u postupcima izdavanja dokumenata prostornog uređenja i građenja („Službene novine grada Kutine“ br. 5/17)

    

   Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to PPUG Kutina - IV. ID., GUP Grada Kutine - VI. ID i DPU središta Grada Kutine - III. ID i Koncepcijskim rješenjem sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Kutina.

 4.  idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da   je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 5.  ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
 6.  strankama u postupku omogućeno je da u skladu s člankom 142. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju  putem javnog poziva izvrše uvid u spis predmeta. Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči Grada Kutine u vremenu od 28. 09. 2017. do 06. 10. 2017. godine, na mrežnim stranicama Grada Kutine i na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, o čemu je sastavljena službena zabilješka. Stranke u postupku su pozvane na uvid u spis predmeta dana 10. 10. 2017. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati. Javnom pozivu se nije odazvala niti jedna stranka o čemu je sastavljen zapisnik. Time su u skladu s člankom 145. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju strankama pružene mogućnosti uvida u spis predmeta te se smatra da nemaju primjedbi na idejni projekt,
 7. dana 13. 10. 2017. godine proveden je očevid na licu mjesta u svrhu utvrđivanja           činjeničnog stanja o čemu je sastavljen zapisnik koji prileži spisu.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 25.000,00 kuna na račun broj HR3323400091822000008 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).

 

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti