GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOŠ Mate Lovraka-Energetska obnova istočne zgrade OŠ Mate Lovraka
20.12.2017. - Javna nabava


 

OBAVIJEST O NADMETANJU

OŠ Mate Lovraka objavljuje da je obavijest o nadmetanju objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.12.2017.

 

14.12.2017.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

OŠ Mate Lovraka objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku nabave Energetska obnova zgrade OŠ Mate Lovraka.

8.12.2017.

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE

Sukladno čl. 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), naručitelj Mate Lovraka objavljuje poziv na prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom izvođenja radova na energetskoj obnovi istočne zgrade OŠ Mate Lovraka


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti