GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada „Kutina“
15.11.2017. - E-Oglas


Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  (u daljnjem tekstu: MZOIE) objavilo Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“ .

Uvid u Nacrt rješenja  o  izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“, dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti trideset dana i to od 15. studenog do 15. prosinca 2017. godine na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine.

Primjedbe na Nacrt rješenja  se mogu dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od završetka javnog uvida, na adresu MZOIE-e, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,  s naznakom uvid u Nacrt u rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“ , poziv na broj : KLASA: UP/I-351-03/16-02/47   ili na adresu Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, Trg kralja Tomislava 12.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti