GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti4. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
20.10.2017. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13 i 4/13 - pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine,

 S A Z I V A 

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 26. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći   

D N E V N I  R E D

 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog: 

a) Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2017. godinu 

b) Izmjene programa javnih potreba 

c) Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

d) Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine 

4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade u Gradu Kutini 

5. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kutine za 2017. godinu: 
a) Nagrada za životno djelo 

b) Godišnja nagrada Grada Kutine 

6. Izvješća o realizaciji godišnjih planova i programa osnovnih škola na području Grada Kutine za 2016/2017 godinu: 

a) OŠ Vladimira Vidrića 

b) OŠ Stjepana Kefelje 

c) OŠ Zvonimira Franka 
 d) OŠ Mate Lovraka 
e) OŠ Banova Jaruga 
f) OGŠ Borisa Papandopula

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti prijenos putem ove web stranice.Službeni dio

Popis službenih obavijesti