GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta - sustava odvodnje otpadnih voda
28.9.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina

Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000003
URBROJ: 2176/03-06/15-17-0006
Kutina, 25.09.2017.

 

Predmet: „Poboljšanje vodno – komunalne

                 infrastrukture aglomeracije Kutina“

                 Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 KUTINA, ZAGREBAČKA1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
  • građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina 2. skupine, prema idejnom projektu broj: P-41-16-IP od kolovoza 2017. godine izrađenom po tvrtki „Infraterra“ d.o.o. Kutina, Husain, Novo Brdo 31A, projektant Emil Krznarić, mag.ing.aedif., ovlaštenje br. G 5347,

   na katastarskim česticama br: 7977, 3790, 3766/1, 7919, 3766/5, 3766/2, 3769/7, 3769/6, 3748/3, 3748/2, 3754/2, 3754/6, 3758/5, 3760/4, 3764/7, 3750/4, 7919, 3769/6, 3790, 3789/2, 3886/2, 7932, 4141/1, 4140/1, 4123/52, 4139/3 , 7831/1, 7932, 7830/1, 7830/1, 7787/1, 7830/1, 4035/1, 7830/1, 8249, 8204, 8203, 7830/1, 8249, 9789, 9790, 9790, 8287, 8269, 4191/12, 4191/6, 4190, 4189, 4181/3, 5331, 7794/3, 8287, 7935, 5345/17, 7934, 5345/4, 5339/2, 5340/1, 5334/2, 7794/3, 5312, 5309/3, 5309/2, 5308, 7831/1, 4287/2, 7947, 4282/2, 5345/4, 7934, 7935, 7936/2, 5345/17, 9790, 9791/4, 9154, 9152/3, 9231/2, 9359/1, 9457, 9821, 9358, 3359/1, 9821, 9820, 9821, 9820, 2167/1, 2166/13, 2166/12, 2166/14, 2166/11, 2166/10, 2166/9, 2166/8, 2166/6, 2166/7, 7846/1, 7844/1, 3012/1, 3012/3, 3008/4, 3024/1, 3023, 7828, 7828, 3591/2, 3592/2, 7833/1, 7833/1, 7787/1, 3512/2, 7833/1, 7834/2, 3621, 7834/1, 9820, 9820, 9496, 9823, 9824/4, 9340, 9823, 7787/7, 1692/2, 1692/3, 1691/1, 7853, 7854, 7853, 1691/1, 1695, 7853, 7833/1, 7813/1, 7787/1, 7814/2, 7834/1, 4317, 8439, 8436, 8435, 8434/2, 8433, 8430, 8428/2, 8456/1, 8456/3, 8456/4, 8455, 8453, 8452, 8451, 8450, 8449, 8448, 8447, 8446/2, 8445, 8444, 8443, 8442, 8441, 8438, 4317, 7814/2, 7834/1, 7787/1, 7832, 7814/2, 7832, 7976, 7829, 3672, 7837/1, 7787/7, 7787/8, 1715/3, 1715/13, 1715/7, 1715/2, 1715/1, 1714/3, 1714/1, 1713/2, 1713/1, 1712/3, 1712/1, 1712/4, 1712/2, 1711/3, 1711/2, 1709/2, 1709/1, 1709/3, 1458/4, 1458/3, 1458/2, 1458/1, 1457/3, 1457/2, 1457/1 , 1456/4, 1456/5, 1456/2, 1456/3, 1456/1, 1454/10, 1454/9, 1454/8, 1454/6, 1454/5, 1454/4, 7787/7, 2439/3, 2439/1, 2440, 1454/2, 1453/1, 7842, 1203, 7843, 1432/3, 1435/4, 1433, 1434/1, 1434/2, 1431/2, 7791, 2439/3, 2440, 2441, 7842, 7845, 456/2, 444, 442/1, 439, 523, 530/1, 530/2, 534, 536, 537, 538/1, 540, 544, 545, 1037, 1033, 1015, 1014/1, 1013/2, 1204, 1218/2, 7838/2, 357, 358/2, 320/2, 320/1, 680/3, 853, 324/1, 323/1, 323/2, 318/1, 318/2, 318/3 ,320/1, 320/2, 319, 7839 k.o. Kutina,

   katastarskim česticama br: 3997, 3042/2, 3041, 3997, 3997, 3984/2, 3211/2, 3984/2, 3997, 3221/1, 3210, 3189/1, 3189/2, 3190, 3191, 3192, 3193, 3210, 3984/2, 3246, 3229/2, 3230/2, 3217, 3063/1, 3721, 3690, 3691, 3692, 3672, 3207/2, 3991, 3999, 3984/2, 3999, 3634, 3984/2 k.o. Repušnica,

   katastarskim česticama br: 2422/2, 2371/3, 2371/1 k.o. Husain,

   katastarskim česticama br: 1432/1, 1202/1, 1188, 1179/1, 1179/11, 1179/9, 1179/8, 1179/7, 1179/6, 1180/1, 1182/1, 1182/3, 1182/2, 1185, 1186/1, 1186/2, 1187/1, 1197 k.o. Šartovac i

   katastarskim česticama br: 4615/21, 4614/10, 4612, 4614/9, 4614/5, 4614/3, 4614/8, 4611/2, 4611/1 k.o. Selište.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10. 10. 2017. godine (utorak) u vremenu od 8:00-10:00  sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča Grada Kutine
 2. Mrežna stranica Grada Kutine
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
 4. U spis, ovdje 

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti