GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za uvid u spis predmeta - Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture
28.9.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje

Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000004
URBROJ: 2176/03-06/15-17-0005

Kutina, 26.09.2017.

 

Predmet:  „Poboljšanje vodno – komunalne

                   infrastrukture Aglomeracije Kutina“

                   Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

       - građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina, 2. skupine, prema idejnom projektu oznake 954/2017-2 od rujna 2017. godine, izrađen po tvrtki „Hidroprojekt-ing“ d.o.o. Zagreb, Draškovićeva 35/1, glavni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., ovlaštenje br. G 3416,

na katastarskim česticama br. 2106/2, 2107, 2108, 2109/2 k.o. Husain (Husain, ), k.č.br. 1387/5, 1737, 1416/1, 7842, 2441, 7787/7, 2481/1, 7933/1, 7933/2, 7933/3, 7925, 7923, 7926, 7837/1, 2450/1, 2463/1, 2473, 7853, 7830/1, 7787/1, 3722/1, 3863/2, 3886/2, 4123/50, 4139/3, 4123/52, 3748/3, 7919, 3766/1, 7976, 3742, 3750/4, 3740, 7830/1, 7832, 3626/1, 3627, 3750/2, 4227/1, 4227/2, 4228/2, 4229, 4226, 7831/1, 7814/2, 7847/1, 8352/2, 9798/1, 5380, 7932, 3628/2, 1387/4, 1387/3, 7838/2, 1791/1, 1792/3, 1792/1, 1792/2, 1794, 1795/4, 1798/4, 1799, 1803/2, 1803/1, 1803/4, 1804/9, 1805/1, 1806/1, 1807/9, 1807/8, 1807/7, 1808/3, 2375, 7844/1, 2382/25, 2382/7, 2381/7, 1806/3, 1805/2, 1804/5, 1807/6, 1741, 7844/1, 2928/5, 2928/11, 2928/1, 2951/3, 7911, 7927, 7918, 7914, 3052, 3053/30, 3051, 7921, 3053/50, 3040/2, 3008/4, 3012/3, 3008/22, 7827, 7837/1, 2982/3, 2982/1, 2984/1, 2983/1, 7912, 7940, 2987, 2996, 7829, 7955, 7950, 7833/1, 7787/1, 3621, 3608, 4409, 7834/2, 7833/1, 7787/1, 3621, 4410/2, 4408, 7834/1, 7813/1, 8468/1, 9806/1, 9805, 9807, 9833/1, 9833/2, 9833/3, 9832/2, 9806/2, 9832/1, 9831, 7828, 3091/2, 3091/1, 4292/2, 5304, 5305, 5306/1, 8368, 8369/1, 5307, 5308, 5309/2, 4140/5, 4208, 4209, 4140/6, 4191/12, 3789/2, 3790, 3786, 3784, 3782, 3780/2, 3777, 3769/7, 3769/6, 3754/6, 3750/4, 4123/24, 3704/1, 3704/4, 2891/2, 2431/3, 2478, 2406/2, 2406/3, 2406/4, 2406/5, 2406/8, 2406/9, 2827/1, 2827/2, 7841, 7830/1, 7931, 7840/3, 7951, 7954, 7952, 7953, 3925, 3961/1, 7865/1, 2828/3, 3839/3, 7830/1, 2545, 2554/12, 2569/20, 9791/1, 2563/1, 2568, 2569/28, 2567/1, 2524, 2491, 2490, 2486, 2485, 8225, 9791/4, 9791/3, 9790, 9789, 4140/1, 2502, 2502, 2503, 2371/1, 2371/3, 2422/2, 2001/6, 7827, 3048, 3121/1, 7839, 7959/1, 2294/1, 7965, 7963, 7964, 3141/63, 3141/54, 7960, 2329, 2326/2, 2327/4, 2356/2, 1824/5, 7864, 1860/2, 1890, 1918/1, 1917/7, 1917/6, 1917/8, 1916/7, 1916/2, 1915/6, 1915/7, 1912/6, 1912/5, 7827, 7845/1, 7845/2, 7845/3, 7845/4, 7845/5, 2027/15, 7862, 7863, 7827, 7846/1, 2153, 3626/1 k.o. Kutina (Kutina),

katastarskim česticama br.22/1, 1328, 22/2, 22/4, 1329/1, 1329/2, 1339/11, 1339/9, 1339/8, 1339/7, 1339/6, 1339/5, 29, 30, 39, 41, 48, 54, 53/3, 53/1, 55, 59/1, 1326/2, 1326/1, 1326/3, 1326/6, 1326/4, 1326/5, 1322, 1320/1, 1320/6, 1319/12, 1319/6, 1319/5, 1321, 1319/9, 1318/3, 1318/4, 1318/2, 1318/1, 1318/5, 1315/2, 1310/2, 1310/1, 1298/12, 1298/13, 1298/14, 1298/11, 1298/9, 1298/7, 1298/6, 1327/2, 60/1, 61, 62, 64, 66/2, 66/1, 67, 73/2, 73/1, 75/1, 215, 214, 439, 1222, 1219/5, 1209/4, 1209/5, 1209/1 k.o. Zbjegovača (Zbjegovača),

katastarske čestice br.200, 261, 290, 291, 292, 296/2, 12, 3, 1088, 1080, 1089, 308, 1090, 1091, 199/1, 262/2, 263/1, 264, 267, 268/2, 271/1, 272, 274/1, 505, 446/1, 492, 449, 450, 462, 459/2, 463/1, 464, 467/1, 468/1, 491/1, 491/2, 490, 497, 487, 486, 485/2 k.o. Banova Jaruga (Banova Jaruga),

katastarske čestice br. 546, 547, 124, 319, 279, 232/2, 85, 990, 986, 232/1, 92, 123, 967/7, 967/9, 938/1, 938/2, 937, 964, 957, 548/1, 549/1, 231, 232/3, 364, 367, 368, 369, 377, 382, 5, 6, 9/1, 9/2, 10, 14, 15, 20, 21, 25, 24, 26, 29, 30, 33, 34/1, 37/2, 37/1, 86/1, 87, 88/1, 88/2, 96/1, 96/2, 96/3, 97, 101, 102 k.o. Međurić (Međurić),

katastarske čestice br. 3664, 3665, 3663, 3696, 3581/1, 3161, 3244/1, 3358, 3294/2, 3357/1, 3754, 3276, 3001, 714, 2089/1, 2089/2, 1422/8, 1422/7, 1422/3, 1422/9, 1390/4, 708, 2093/2, 2094, 3242/1, 3070/1, 3070/2, 3069, 3064, 3063/2, 3063/9, 3063/8, 3063/7, 3063/6, 3063/1, 3063/10, 3063/3, 3063/4, 3062, 3053/1, 2324, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2325/4, 2383, 2361, 2356, 2327/3, 2327/2, 2327/1, 2331, 2332/1, 2321/1, 2321/2, 2312, 2320, 2319, 2318, 2317/1, 2317/2, 2316/2, 2314, 2313, 2297, 2175, 2176/2, 2176/1, 2177, 2178, 2180/1, 2181, 2183/2, 2183/1, 2286/2, 2195, 2196, 2197, 2276, 2274, 2273, 2269, 2268, 2267, 2253, 2256, 2254, 2247, 2246, 1900, 1898/1, 1898/2, 1899, 2244, 1906, 1897, 1896, 1891, 1890, 1908, 1888, 1930/1, 1887, 1930/2, 1873, 1872, 1926, 1869, 1868, 1865, 1924/1, 1921/2, 1861, 1860/2, 1860/1 ,1911, 1785/2, 1784, 1837/2, 1783, 1787, 1788, 1792, 1794/2, 3413, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1389/1, 1389/8, 1389/2, 1389/3, 1389/12, 1389/4, 1389/6, 1389/9, 1389/5, 1389/10, 1365, 1311/1, 1280/2, 1307, 1305/2, 709, 1921/3, 1927 k.o. Ilova (Ilova),

katastarske čestice br. 1206, 1049/2, 1209 k.o. Batina (Batina),

katastarske čestice br. 2019, 1747 k.o. Vukovje (Gojlo),

katastarske čestice br. 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 1624, 631, 589, 588, 539/2, 538/2, 528, 460, 459, 403, 398, 275, 325/1, 325/2, 312, 311, 306, 276/2, 1044, 1090/2, 911/43, 1093/2, 911/52, 911/53, 911/54, 911/55, 911/56, 911/95, 911/57, 911/85, 911/58, 911/65, 911/66, 911/67, 911/105, 911/68, 911/69, 911/70, 911/106, 911/71, 911/72, 911/73, 911/74, 911/107, 911/108, 911/76, 911/77, 911/78, 911/79 k.o. Jamarica (Jamarica),

katastarske čestice br.1560/36, 1560/35, 1560/34, 1560/33, 1560/32, 1560/31, 1560/30, 708, 707, 1560/21, 1560/20, 1560/47, 1560/19, 1560/18, 1560/17, 1560/43, 1560/44, 1560/16, 1560/42, 1560/15, 1560/14, 1560/13, 1560/12, 1560/11, 1560/37, 1560/48, 1560/9, 1560/8, 1560/7, 1560/6, 1560/46, 1561/1, 603, 607, 606/2, 608, 612, 611, 613, 633, 635, 636, 644, 645/1, 668, 671/1, 671/2, 671/3, 677/1, 692/1, 692/2, 692/4, 694, 696/1, 696/2, 698, 699, 1, 3/1, 8, 9, 14/2, 14/1, 15, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 49/3, 51, 50/1, 50/2, 52, 65/2, 65/3, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 83, 101, 100, 103, 102, 115, 116, 124/1, 124/2, 123/2, 125, 129, 130/2, 140/2, 140/1, 152, 151, 153/1, 153/2,153/3, 158, 159, 164/2 ,168, 169/2, 169/1, 172/1, 172/4, 172/2, 172/3, 173/1, 173/2, 176, 178/1, 178/2, 181/2, 181/1, 183, 186/2, 187, 192, 193/2, 601/1, 601/3, 628, 705, 706, 163, 164/1 k.o. Janja Lipa (Janja Lipa),

katastarske čestice br.991, 995, 996, 1035, 1263, 1513, 1608, 1755, 1760, 2099, 2115, 2124, 2142, 2144, 2157, 2158, 2174, 2315, 2357, 2358, 2380, 1025/7, 1522/1, 1524/1, 1551/1, 1612/2, 1758/1, 1758/2, 2153/2, 2248/3, 990/4, 992/2, 997/5, 1456/4, 1456/3, 1455, 1456/5, 1456/7, 1456/10, 1456/11, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464/1, 1464/2, 1467/1, 1467/2, 1485/2, 1467/13, 1486/4, 1485/4, 1492, 1494/1, 1494/2, 1512, 1513, 1522/6, 990/2, 2248/3, 990/4 k.o. Stupovača (Brinjani, Stupovača) i

katastarske čestice br.230/2, 4, 350, 514, 955, 956, 969, 1059, 1064, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1106, 1134, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1100/1, 1101/1, 1102/1, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1104/2, 1160/1, 1167/2, 230/1, 952/1, 952/2, 957/1, 957/3, 957/4, 957/5, 971/2, 977 k.o. Šartovac (Šartovac).

II.    Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  10. 10. 2017.godine (utorak) u vremenu od 10:00 – 12:00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.

III.   Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.   Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Grada Kutine
  2. Mrežna stranica Grada Kutine
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje                   

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti