GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti3. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
18.9.2017. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/17-01/17

URBROJ: 2176/03-04/01-17-1

Kutina, 13. rujna 2017.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina ("Službene novine Grada Kutine" br. 9/09,3/13 i 4/13- pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine,

SAZIVA

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 21. rujna 2017. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Prezentacija višenamjenske zgrade na novom gradskom trgu u Kutini
3. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih VII. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Kutine
4. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kutine 2017. godinu
6. Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kutine
7. Prijedlog Odluke o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim stambenim zgradama
8. Prijedlog Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godina /Projekcija 2022.-2026./
9. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za Grad Kutinu za 2017. godinu
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta za Grad Kutinu
11. Razmatranje izvješća o poslovanju trgovačkih društava za 2016. godinu:
a) Komunalni servisi Kutina d.o.o.
b) Razvojna agencija MRAV
12. Izvješće o poslovanju za 2016. godinu:
a) Gradski savez KUD-ova Grada Kutine
b) Vatrogasna zajednica
13. Pokretanje postupka za izbor Savjeta mladih Grada Kutine

Predsjednik Gradskog vijeća 

Davor Kljakić, mag.traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti audio prijenos putem

ove web stranice.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti