GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta Društvenog doma s vatrogasnim spremištem Zbjegovača
25.8.2017. - E-Oglas


Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje zamjesnke građevine javne i društvene namjene - društveni dom s vatrogasnim spremištem.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti