GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u svezi Odluke o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim stambenim zgradama
3.8.2017. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


 Grad Kutina proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u  svezi Odluke o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim stambenim zgradama. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je od 03. kolovoza  do 02. rujna 2017. godine.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti