GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
14.7.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA:112-01/17-01/5

URBROJ:  2176/03-04/01-17-5

Kutina, 14. srpnja 2017.

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine, na radno mjesto – referent – administrativni tajnik gradonačelnika – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine, na radno mjesto – referent – administrativni tajnik gradonačelnika – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, objavljenog 29. lipnja 2017. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Kutini. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 4 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

   

 2. O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim putem.

   

 3. Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

   

 4. Pisano testiranje održat će se u petak, 21. srpnja 2017. godine u 09:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  

  Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 09:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

   

 5. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere
 6.  

  znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju. 

     

 7. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                    POVJERENSTVO                                       


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti