GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti1. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
13.7.2017. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13 i 4/13 - pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine,

S A Z I V A

 

1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 18. srpnja 2017. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže sljedeći

 

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Polaganje prisege gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

   

 2. Aktualni sat

   

 3. Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnik 
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2016. godinu. 
 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih  stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Kutine
 6. Izvješće o poslovanju gradskih ustanova za 2016. godinu:
  1. Dječji vrtić Kutina
  2. Pučko otvoreno učilište Kutina
  3. Knjižnica i čitaonica Kutina
  4. Muzej Moslavine Kutina
  5. Športski centar Kutina
  6. Vatrogasna postrojba Kutina
 7. Razmatranje
  1. Izvješća o poslovanju trgovačkih društava za 2016. godinu:
   1. Moslavina d.o.o.
   2. Eko Moslavina d.o.o.
   3. Komunalni servisi Kutina d.o.o.
   4. Razvojna agencija MRAV

     

  2. Tehničkog izvješća trgovačkih društava: Moslavina plin d.o.o., Moslavina d.o.o., Eko Moslavina d.o.o., Komunalni servisi Kutina  d.o.o.

    

 8. Prijedlog Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutine ima dionice ili udjele u vlasništvu

   

 9. Prijedlog Sporazuma o korištenju sredstava naknade za koncesiju na vodama i javnom vodnom    dobru za razdoblje od 2017. do 2020. godine

   

 10. Prijedlog Protokola o postupanju u slučaju pojave kritične razine onečišćenosti zraka u   Gradu Kutini

   

 11. Izvješće o statusu ciljanih VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine

   

 12. Prijedlog imenovanja članova radnih tijela Gradskog vijeća
  1. Odbor za Statut, Poslovnik i propise
  2. Odbor za predstavke i pritužbe
  3. Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
  4. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  5. Povjerenstvo za davanje stanova u najam
  6. Odbor za dodjelu priznanja Grada Kutine

    

 13. Najava donošenja Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine / projekcija 2022.-2026.  

   

 14. Obavijest o uvođenju poreza na nekretnine

   

 15. Obavijest o tijeku proračunskog nadzora u Gradu Kutini

 

                                                                                                                                                   

                                                                                            predsjednik Gradskog vijeća

                                                                                           Davor Kljakić, mag. ing. traff.

                                                                                                

 

Sjednicu možete pratiti preko radiostream stranice.
Ukoliko Vam stream ne radi molimo Vas da probate promijeniti internet preglednik.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti